Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tenisa klubs ENRI” konfidencialitātes politika definē kā SIA Tenisa klubs ENRI reģ. Nr 50003626051, turpmāk tekstā TK ENRI izmanto informāciju un kā Jūs, kā TK ENRI lietotājs, varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Izmantojot TK ENRI pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu. 
Informācijas pārvaldības, kā arī konfidencialitātes un drošības aizsargāšanas iespējas ir pieejamas sadaļā “Konfidencionalitātes politika”. Jūsu sniegtā informacija tiek izmantota komunikācijas ceļā, kā arī tā palīdzēs Jums lietot TK ENRI pakalpojumus.

 1. Apkopotā informācija

TK ENRI apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus.

1.1. Personas informācija

Reģistrējoties Jums būs jānorāda informācija par sevi:

   1. Vārds
   2. Uzvārds 
   3. Dzimšanas datums 
   4. Dzimums 
   5. Adrese
   6. Tālruņa numurs
   7. E-pasta adrese

Informāciju, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā tos izmantojat. Šāda apkopošana attiecas uz tālāk norādīto informāciju.


1.2. Maksājumu informācija

Kad veicat TK ENRI pakalpojumu apmaksu, TK ENRI var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu bankas masksājuma kontu, bankas iestādi. Maksājumu kartes informācija netiek apkopota un apstrādāta maksājumā sistēmā SWIPE.

 
1.3. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Kad lietojat kādu TK ENRI pakalpojumu, mēs (un mūsu partneri) izmantojam dažādas informācijas apkopošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces identificēšanai. TK ENRI izmanto šīs tehnoloģijas, lai apkopotu un uzglabātu informāciju reklāmas adresācijas nolūkos.

 1. Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, ko TK ENRI apkopo no visiem TK ENRI pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu TK ENRI lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu TK ENRI lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu. Visos TK ENRI pakalpojumos, kuriem nepieciešams TK ENRI konts, TK ENRI var izmantot vārdu, uzvārdu un profila vārdu, kurus TK ENRI lietotājs ir norādījis, reģistrējot savu TK ENRI profilu. 

Kad sazināties ar TK ENRI, tiek saglabāta Jūsu saziņa, lai palīdzētu Jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.

Informācija, kuru TK ENRI apkopo, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi (Piemēram, ja saglabāsiet valodas preferences, varēsiet izmantot mūsu pakalpojumus savā izvēlētajā valodā) un vispārējo pakalpojumu kvalitāti. 

Rādot lietotajiem personalizētas reklāmas, identifikatori no sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām netiek saistīti ar sensitīvām kategorijām, piemēram, ar rasi, reliģiskajiem uzskatiem, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli saistītām kategorijām. 

TK ENRI apstrādā personas informāciju SIA “Network Operations Center” serveros.

 1. Pārredzamība un izvēle

TK ENRI mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju TK ENRI apkopo, lai lietotājs var veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu. Varat veikt tālāk norādītās darbības.

3.1. Izmantojot pakalpojumu TK ENRI profila pārskatu, varat pārskatīt un kontrolēt noteiktu veidu informāciju, kas saistīta ar jūsu TK ENRI kontu. 

Lietotājs savā pārlūkprogrammā var bloķēt visus sīkfailus, tostarp ar TK ENRI pakalpojumiem saistītos sīkfailus. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka daži TK ENRI pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja atspējosiet sīkfailus.

 1. Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Neatkarīgi no tā, kad izmantojat TK ENRI pakalpojumus, TK ENRI mērķis ir nodrošināt lietotājam piekļuvi savai personas informācijai. Ja šī informācija nav pareiza, cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst.

TK ENRI mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no TK ENRI pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu liekās kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem,

4.1. ENRI un lietotaju kopīgotā informācija

4.1.1. Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei TK ENRI datu bāzē. 

4.1.2. Jums ir iespēja sakoriģēt vai nodzēst “Lietotāja profils” nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastas adresi: tennis@enri.lv. 

4.1.3. Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet TK ENRI pakalpojumus.

4.1.4. Jums ir tiesības labot un dzēst sniegtos datus, tādā gadījumā dati tiek saglabāti ierobežotu laiku, kāds saprātīgi nepieciešams lai gūtu pārliecību, ka datu labojumu vai dzēšanu nav veikusi trešā persona, kas iespējams prettiesisiki ieguvusi piekļuvi e-pastam Jūsu vārdā.

4.1.5. TK ENRI uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

4.2. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. 

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, ierodaties TK ENRI ofisā un identificējot sevi kā profila īpašnieku. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 1. Personas informācijas izdzēšanas un atjaunošanas procedūra

Lietotāja personas dati var tikt dzēsti tālākminētos gadījumos: 

5.1. Pamatojies uz portāla TK ENRI lietošanas noteikumiem, TK ENRI var izdzēst lietotāja personas datus, veicot profila dzēšanu, tad informācija par lietotāju tiek izdēsta no TK ENRI serveriem;

5.2. Pēc klienta lūguma.

 1.  TK ENRI veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšanā

TK ENRI nodrošina sekojošas darbības, lai aizsargātu uzņēmumu TK ENRI un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi TK ENRI rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu. 

6.1 Tiek veikti tālāk norādītie pasākumi.

6.1.1. šifrēšana izmantojot standartu SSL. 

6.1.2. Piekļūstot TK ENRI kontam, lietotājiem tiek piedāvāta divpakāpju verifikācija.

6.1.3. Personas informācijai var piekļūt tikai TK ENRI darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu mūsu uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības, un kuriem var tikt piemērots disciplinārs sods vai atlaišana gadījumā, ja viņi neievēro šīs prasības.

 1. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

ENRI konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums TK ENRI.

 1. Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

TK ENRI regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par personas informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto personu, TK ENRI sadarbojas ar attiecīgajām reglamentējošajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

 1. Izmaiņas

Šī konfidencialitātes politika var laiku pa laikam mainīties. TK ENRI neierobežo lietotāju tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez lietotāja nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem, paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts uz e-pastu).