Vasaras tarifi darbojās no  01.jūnija līdz 31.augustam.

Iegādājoties jebkuru abonementu tiek ņemta vērā individuālā klienta atlaide.

Abonementu var iegādāties ne mazāk kā uz 4 stundām.

Spēle slēgtajos kortos “Schopp-slide” un “Hard Court Custion”

Laiks Abonements Viens apmeklējums
Pirmdiena – piektdiena
8:00 – 16:00 22,00€ 24,00€
16:00 – 22:00 25,00€ 27,00€
Sestdiena un svētdiena
8:00 – 20:00 22,00€ 24,00€

Spēle atklātajos laukumos “Tenisit”/no 01.maija līdz kamer korti ir pieejami

Laiks Abonements Viens apmeklējums
Pirmdiena – svētdiena
8:00 – 22:00 16,00€ 18,00€

Cena par laukumu pārnešanu no atklātajiem uz slēgtajiem ir 8,00€.

 

Vasaras tarifi laukumam “Tenisit” darbojās no 01. maija līdz kamer korti ir pieejami.

Brīvais abonements

Cena par stundu Cena par 10 stundām
20,00€ 200,00€
Ne mazāk par 10 stundām
Apmeklējuma laiks ir atkarīgs no izvēlētā korta

KLUBA KARTE

Pastāvīgā kluba klienta apliecība ir KLUBA ”ENRI” KARTE. Kluba apmeklētājs var pretendēt uz karti, ja viņš ir nospēlējis kluba teritorijā ne mazāk kā 4 stundas vai arī ja tiek pirkts abonements. Lai saņemtu karti ir jāaizpilda anketa.

KARTES LIETOŠANA:

Karte ir jāuzrāda katru kortu apmeklēšanas reizi. Uz treniņa laiku tā tiek atdota administratoram. Klients saņem atslēgu no skapīša un dvieli, ja tas ir paredzēts iegādājoties abonementu. Atgriežot atslēgu un dvieli, klientam tiek atdota karte. Karte netiek glabāta, ja klients nav klubā. Karti nedrīkst nodot citām personām. Klienti, kuri uzrāda kāda cita karti, kortos netiek ielaisti. Ja karte tiek pazaudēta, klientam ir jāinformē par to kluba administrators un karte tiks anulēta. Par kartes atjaunošanu jāmaksā 2,85 €. Klienta karte ir atlaižu karte, uz kuras tiek uzkrātas nospēlētas stundas mūsu klubā, un atkarībā no tā (stundām) tiek noteikta Jūsu atlaide.

 

Atlaižu tabula

PROFESSIONAL % AMATEUR %
15% nospēlētas 100 stundas/mēnesī 10% nospēlētas 20 stundas/mēnesī
12% nospēlētas 60 stundas/mēnesī 7% nospēlētas 12 stundas/mēnesī
    5% nospēlētas 5 stundas/mēnesī
Lai saglabātos esošā atlaide nepieciešams nospēlēt
15% ne mazāk kā 20 stundas mēnesī
12% ne mazāk kā 15 stundas mēnesī
10% ne mazāk kā 10 stundas mēnesī
7% ne mazāk kā 5 stundas mēnesī
5% ne mazāk kā 1 stundu mēnesī

Inventārs

  • Tenisa raketes noma – 5,00€
  • Dvieļa noma – 1,50€

$ 89.99/1 Years

[s2Member-PayPal-Button level='1' ccaps='' desc='You are about to purchase the Package :' ps='paypal' lc='' cc='USD' dg='0' ns='1' custom='teniss.enri.lv' ta='89.99' tp='1' tt='Y' rr='1' rrt='' rra='1' image='/wp-content/uploads/2015/02/button1.jpg' output='button' /]

 

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0